Resep Traditonal Kimchi/김지 Dari rachelviann

Bahan A

Bahan B

Bahan C

Bahan D (Kimchi Spice Mixture)

Bahan E

Cara Membuat

Cara Membuat Kimchi

ResepMamiku